Psikolojik Astroloji ile Klasik Astrolojiyi karşılaştıralım

Astrolojinin Batı kültüründe de uzun bir geleneği bulunmaktadır. Unutmamamız gereken bir gerçek şu ki,astroloji 18. Yüzyılın ortalarına kadar Avrupa üniversiteleri kürsülerinde okutulan bir daldı. Ünlü Fransız matematikçi ve filozof Descart ile başlayan bilimsel ve kültürel ‘Aydınlanma’ hareketiyle astroloji Batı’nın bilim ve araştırma bünyelerinden uzaklaştırılmıştır. Bu gerçek bunu takip eden yıllarda astrolojinin prestijini düşürerek bir nevi eğlence ve ‘falcılık’ kriterleri arasına sokmuştur.

19. Yüzyılın sonlarından beri astrolojiye yeniden bir ilgi başlamıştır. Bu dönemlerde ünlü psikolog Carl Gustav Jung’un arketipler öğretisine dayanarak ‚Psikolojik Astroloji‘ adı altında bir akım başlatmıştır. Bunun yanında Reinhold Ebertin (Kozmobiyoloji), Huber Ekolü, Hamburg Ekolü veya Alice Bailey ve Alan Oken’ın çalışmalarına dayanan Ezoterik Astroloji Ekolü gibi ekollerortaya çıkmıştır.

Üstte adı geçen bu psikolji ve spiritüellik disiplinlerine yakın olan ekoller astrolojinin teknik ve metafizik ufkunu genişletmiş olsalar da, bir kriz anını çözmeye çalışırken, yani insan daha net bir yanıt alıp, doğru bir karara ulaşmak isterken yetersiz kalabilirler.

Batı dünyasında aşağı yukarı 30 yıl önce başlamış olan ve antik klasik astrolojinin ruhunu canlandırmak amaçlı olan bir akım başlamış bulunmaktadır. Bu akımın amacı, Helenistik Çağ’dan (M.Ö. 4. – 1. Yüzyıl) Orta Çağ’a kadar (15. Yüzyıl) yazılmış olan eserleri derleyip, yeni çeviriler çerçevesinde çağımız insanına kazandırmaktır. Bu akımın en önemli disiplini Soru Astrolojisi (Horary Horoscope), sayılabilir. Soru Astrolojisi, doğum tarihi kullanmaksızın belirli bir soruya net bir yanıt bulabilmek için kullanılabilecek en güçlü tekniklerden birisidir.

Bu ve buna benzer geleneksel astroloji yöntemleri neredeyse kökü kurutulamaz cinsten bir bilgelik ve rehberlik repertuarını oluşturmaktadır ve şimdiden modern astrologların vazgeçilmez ilham ve çalışma kaynağı olmuştur.

Bu konuda bana hem kişisel hem de profesyonel anlamda ilham vermiş olan bazı çağdaş astrolog meslektaşlarım:

Bernadette Brady, Howard Sasportas, Robert Hand, Robert Schmidt, Stephen Arroyo, Karen Hamaker-Zonntag, Erik van Slooten, Diane L. Cramer, Dorian G. Greenbaum, Melanie Reinhardt, Zane Stein, Raymond A. Merriman, Santos Bonacci ve diğerleri.